Ce facem?

Federația Asociațiilor de Promovare Turistică are ca scop dezvoltarea turismului în destinațiile turistice pe care le reprezintă asociațiile membre și promovarea acestora pe plan național și internațional. FAPT își propune să contribuie la o îmbunătățire a activităților de marketing și de branding a destinațiilor și a produselor turistice pe care aceasta le oferă.

Obiective:

 • Crearea unor politici comune de promovare a destinațiilor turistice din România;
 • Susținerea comună a promovării destinațiilor turistice ale României la nivelul autorității centrale responsabile de dezvoltarea turismului;
 • Promovarea unei identități comune pentru materialele de promovare ale destinațiilor turistice;
 • Realizarea unor platforme comune de prezentare a destinațiilor pe piața externă: prezentare comună la târguri, pagină web, broșură comună (România), etc.;
 • Atragerea de surse de finanțare din partea ministerului de resort și a altor structuri în vederea promovării și realizării broșurilor de promovare a destinațiilor;
 • Susținerea cooperării cu Centrele de Informare Turistice existente în România (oficializarea parteneriatelor cu asociațiile regionale de turism);
 • Realizarea unei baze de date comune și a unei platforme web unitare pe care să fie promovate destinațiile turistice;
 • Inițierea unor măsuri de pregătire și perfecționare a cadrelor din structura executivă a asociațiilor, în vederea îmbunătățirii activității acestora;
 • Extinderea prezentului parteneriat prin informarea altor structuri asociative care au ca scop promovarea unor destinații turistice.

Activități:

 • Elaborarea de strategii privind promovarea și dezvoltarea turismului românesc
 • Elaborarea de baze de date turistice cu obiectivele turistice din diferite regiuni ale României
 • Atragerea de programe și finanțări în vederea creșterii calității în turismul din România
 • Organizarea de mese rotunde, seminarii, conferințe, etc.
 • Elaborarea de studii și analize pe domeniile de interes turistic
 • Promovarea cooperării cu administrația centrală și locală
 • Promovarea cooperării și a unei comunicări eficiente între instituții guvernamentale și neguvernamentale
 • Editarea de materiale promoționale și publicații proprii
 • Editarea, multiplicarea și difuzarea de materiale informative
 • Acordarea de burse pentru studii în țară și străinătate
 • Realizarea de activități economice pentru atingerea scopului
 • Atrage și utilizează, în condițiile legii, surse financiare sub formă de donații, subvenții, contribuții, sponsorizări, taxe, cotizații, pentru prestații și asistență
 • Promovează schimbul de date, informații, publicații, specialiști, cooperarea cu asociații și organisme similare de profil din țară și străinătate
 • Organizează cursuri de instruire, calificare și perfecționare a personalului din turism
 • Crearea de parteneriate cu asociații din țară și străinătate, cu scopuri similare sau care promovează scopul asociației
 • Coordonează implementarea programelor de asistență tehnică externă
 • Organizează burse de turism și participări la târguri interne și internaționale.
 • Desfășoară alte activități de natură să influențeze realizarea scopului propus, potrivit dispozițiilor legale in vigoare.

Vă așteptăm să fiți alături de noi în promovarea destinațiilor turistice din România!

Parteneri FAPT